TIBBIY SAYT ГлавнаяРегистрацияВход
Главная » 2016 » Iyun » 14 » Bolalarda yassi panjalik (oyoqlik)
10:03
Bolalarda yassi panjalik (oyoqlik)
Bolalarda yassi panjalik (yassi oyoqlik) tayanch-harakat sistemasidagi o‘zgarishlar ichida ko‘p uchraydigani hisoblanadi. Kasallik asosida panjaning ko‘ndalang va bo‘ylama gumbazlarini alohida-alohida bir vaqtning o‘zida yassilanishi yotadi. Agar panjaning bo‘ylama gumbazi pasaysa, yassi panjalik vujudga keladi. U ko‘pincha panja oldingi qismining uzoqlashishi bilan birga kechadi, yoki panja butunlay tashqariga og‘adi. Bu hollarda deformatsiya yassi valgus panja deb ataladi. Umuman boldir-panja sohasi orqa yuzasi o‘rtasidan o‘tkazilgan vertikal chiziq tashqariga 6 gradusgacha og‘sa, bu me’yor hisoblanadi, ichkariga og‘ish normada kuzatilmasligi kerak. Yurilganda panja yuzasi odatda uch soxa bilan tanani ko‘taradi: bular orqa tomondan tovon suyagi bo‘rtig‘i, oldingi yon tomonlarda esa birinchi va beshinchi kaft suyaklari boshi hisoblanadi. Bu uch soha o‘zaro yoylar majmuasi bilan birlashib, panja gumbazini tashkil qiladi. Ichki yoy tovon bo‘rtig‘i bilan birinchi kaft suyagining boshi orasida bo‘lib, uning chuqqisi qayiqsimon suyakka to‘g‘ri keladi. U elastik va tashqi yoydan 3–4 barobar bo‘rtiqroqligi bilan ifodalanadi. Panjaga tiralganda ichki yoy pasayadi, buning hisobiga panja uzayadi, oyoq yerdan uzilganda yoy va unga bog‘liq xolda panja uzunligi ham o‘z holiga qaytadi. Tashqi yoy tovon suyagi bo‘rtig‘i bilan V kaft suyagi boshi orasida bo‘lib, uning chuqqisi kubsimon suyak sohasiga to‘g‘ri keladi. Nihoyat, oldingi yoy panja uzunligiga ko‘ndalang ravishda birinchi va beshinchi kaft suyaklari boshlari orasida joylashgan. Shunday qilib, panja gumbazi deganda, asosan uch yoy majmuasidan iborat bo‘rtiq ikki yuza tushuniladi. Panja gumbazi may da suyaklar, bog‘lam-pay, fastsiya va mushaklar hisobiga katta-katta yuklami bemalol ko‘tarishni, ohista tekis yurishni ta’minlaydi. Kelib chiqishiga qarab yassi panjalikni tug‘ma va orttirilgan turlari ajratiladi. Ayrim bolalarda panja gumbazi yassi bo‘lsada, balog‘atga yetguncha, tana og‘irligi oshgunga qadar hech qanday klinik belgilar kuzatilmaydi. Boshqa bolalarda panja gumbazi qoniqarli rivojlangan, lekin patologik abduksiya mavjud bo‘ladi. Bu ikkala xolda o‘zgarish mushaklar va panja bog‘lam apparatining kuchsizligidan darak beradi. Tug‘ma yassi panjalik nisbatan kam uchraydi. Sabablari homilaning noto‘g‘ri rivojlanishi, amniotik tizimchalar, kichik boldir suyagining yaxshi shakllanmaganligi yoki umuman yo‘qligi bo‘lishi mumkin. Tug‘ma yassi panjalik ko‘pincha valgus deformatsiya bilan birgalikda uchraydi. Orttirilgan yassi panjalikni raxitik, paralitik, travmatik va statik turlari kuzatiladi. Raxitik yassi panjalik maktabgacha yoshda raxit xastaligi bo‘lgan bolalarda uchraydi. Suyaklarning yumshoqligi va og‘irlikka qarshiligi pasayganligi, umuman mushak-bog‘lam apparatining sustligi yassi panjalikka olib keladi. Panja tana og‘irligi tufayli pronatsiya holatiga o‘tib, oldingi qismi o‘rta chiziqdan qochadi va panja gumbazi pasayadi. Bu turdagi yassi panjalikning oldini olish va davolash raxit kasalligini bartaraf etish hamda davo tadbirlariga uzviy bog‘liqdir. Paralitik yassi panjalik bolalarda asosan poliomielit kasalligi asorati sifatida yuzaga keladi. Uning darajasi falajlik darajasi va mushaklarning nechog‘li zararlanganligiga bog‘liq, yassi valgus panjalik katta yoki kichik boldir muskullarining ikkalasini yoki birinchisini zararlab, qolgan mushaklar faoliyati qoniqarli saqlanib qolishidan kelib chiqadi. Travmatik yassi panjalik esa ko‘pincha to‘piqlar sinishidan, kamroq panja suyaklari butunligi buzilimagan katta va kichik boldir suyaklari orasidagi bog‘lamning uzilishidan ham hosil bolishi mumkin. Boldir, panja sohalarida shikastlanishni to‘g‘ri aniqlash va gips bog‘lamini yaxshilab qo‘yish yassi panjalikning oldini olishdir. Bolalarda statik yassi panjalik uning eng ko‘p tarqalgan shakliga kiradi. Uning asosiy kelib chiqish sababi mushaklar tonusining pasayishidir. Masalan, panjani tashqariga buradigan mushaklar kuchi kamayishi natijasida panjaning ichki qirrasi pastga tushib, tashqi qirrasi ko‘tarilishga moyil bo‘ladi, bora-bora bu holat turg‘unlashadi, natijada yassi panjalik rivojlanadi. Yassi panjalikning dastlabki belgilari oyoqlarning kun oxiriga borib charchashi va boldir orqa yuzasi sohasida mahalliylashmagan og‘riqni sezish hisoblanadi. Keyinchalik turganda va yurganda og‘riq kuchayadi. Maktab yoshidagi bolalarda umumiy charchoqlik, xolsizlik, bosh og‘rig‘i va o‘zlashti- rishning pasayishi kuzatiladi. og‘riq endi panja osti sohasida, gumbazida, oshiq qayiqsimon bo‘g‘im atrofida va boldir mushaklarida mahalliylashadi. Ayrimlarda ishias manzarasini berishi, ya’ni og‘riq to‘piq sohasidan songa uzatilishi mumkin. Ob’ektiv ko‘rilganda panjaning uzaygani, o‘rta qismi nisbatan kengligi, panja bo‘ylama gumbazi yassilangani, panjaning ichkariga buralib tovon tashqariga surilgani ko‘zga tashlanadi. Oyoq kiyimining ichki tomonlari «yoyilib» ketganini ko‘rish mumkin. Tashxislashda oyoq panjasi bosib yuriladigan yuzasi aksini qog‘ozga tushirish (plantografiya) va panja ko‘rsatkichlarini Fridland usulida o‘lchash (podometriya) ham foydalaniladi (rasm).

Podoskopda oyoq panjasini teksirish
Panjaning rentgen tasviri esa suyaklarning bir-biriga munosabati qay darajada o‘zgarganligini ko‘rsatadi. Yassi panjalikni davolash turli vannalar (tuzli, sodali, dengiz tuzi bilan) qilish, uqalash, davolovchi gimnastika, elektr toki (elektroforez) bilan mushaklarni ta’sirlab ular tonusini oshirish, yalangoyoq yurishdan iborat. Bolalarga tabiiy panja gumbazini shakllantirishda yordam beruvchi moslamalar (supinator patak) buyurish, jismoniy tarbiya bilan muntazam shug‘ullantirish, suzish, panjaga mos poyafzal kiydirish zarur. Ayrim bemorlarga bosqichma-bosqich gips bog‘lami qo‘yiladi, kamdan-kam hollarda esa yassi panjalik operatsiya usulida bartaraf etiladi.
Категория: Bolalar kasalliklari | Просмотров: 10891 | Добавил: shumbola | Теги: плоскостопие, yassioyoq, yassi panja, yassi oyoqlik, плоско вальгусная стопа, yassi valgus | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 531 2 3 4 5 6 »
53  
Vintage Hairy Pussygermany retro porn pics in die total versaute ballettschule
Of course vintage porn can't boast with millions of pics as the modern adult industry can but that's what makes our repro porn collection so unique. We did a really great job to collect these 40K vintage photos and 300+ videos. We really handpicked them sure that you deserve only the best, really number 1 vintage pics and movies. We'll be happy if you appreciate our efforts!If you missed these XXX masterpieces in the 80s, time to catch up.

http://marilyn-jess.com/ - Free Vintage Porn

http://marilyn-jess.com/

http://marilyn-jess.com/ -
http://i.imgur.com/cxJyxUMl.jpg


site for anal classic two hairy seventies ladies giving the waiter all he wants
Enjoy the craziest scenes with bright porn stars screwed!

52  
Free Classic PornHerbie Hofer
Don't miss! You won't find these titles anywhere now. We'll take you straight to the erotic 80s, join now!It's not the historians who write the history but real people. At Retro Porn Archive you'll find out every detail about the porn of those days. If you watch documentary you might think that they didn't have any sex at that time because public nudity and lust were under a severe ban. Ha-ha! The real lust of vintage women and men revealed here!

http://peter-north-porn.com/ - Vintage Fucking

http://peter-north-porn.com/

http://peter-north-porn.com/ -
http://i.imgur.com/ZecBV9ql.jpg


William Black
Unique collection of vintage porn photos and videos

51  
1980s porn tubes

Not just smut for smut's sake! Sophisticated porn of the glorious 80s is right here, available as DVD quality movies.

kay parker in 80s sex movies

Terry Love

http://80s-porn.com/ - Vintage Blow Job

classic porn star pic in betty page showing her body

http://www.1970classicporn.com/ - Vintage Hairy Pussy

desiree cousteau retro porno pic

http://80-s-porn.com/category/classic-porn-stars-male-2/ - Classic porn stars male

DVD quality, full length and sound. You won't find these rare items in stores!

candy samples porn picture vintage

50  
https://auto-ssvit.com.ua/autoparts/buick-idc-849/model-rainier/ - Запчасти BUICK RAINIER


Наши контакты
Тел:
098 630 23 22
095 738 55 88
068 211 56 46
099 602 64 22
Почта:
babaryka1886@mail.ru
Мы находимся:
г. Ковель, ул. Театральная 37

49  
Кто нибудь нибудь делал себе зубы? Что можете посоветовать?

Ветринский Агап:
Кривые зубы – проблема не всегда чисто эстетическая. Если с неидеальной улыбкой можно смириться, то проблемы с неправильным прикусом нужно предотвратить. Многие люди считают его проблемой, некоторые стыдятся своей улыбки, а некоторые живут полноценной жизнью и делают зубы изюминкой своей внешности, https://dentalgu.ru/statyi/restavratsiya-zubov/vyravnivanie-zubov-pri-skuchennosti/ style='color:#000; text-decoration: none;' - исправление кривых зубов . Потому что выравнивание зубов можно проводить только после полного обследования ротовой полости, ликвидации всех видов заболевания зубов. Во время грудного кормления ребенок может не прилагать усилий для получения молока, когда у соска слишком большое отверстие. Эти привычки могут вызвать несмыкание челюстей и надменно удлинит верхнюю часть челюсти по отношению к нижней. Она будет способствовать стиранию молочных зубов и правильному формированию постоянного зубного ряда. Это приводит к нарушению речи, неполноценному разжевыванию пищи, иногда к отслоению десны от зубного ряда. Преждевременная утрата молочного зуба может привести к смещению зубного ряда, что в свою очередь нарушит зубной ряд. Сюда можно отнести не только алкоголь и курение, но и надменное употребление продуктов с концентратами, вдыхание различных химических запахов краска, бензин т. Специалисты теряются когда речь заходит о возрасте, в котором можно начинать исправлять проблему кривых зубов. Однако, следует запомнить следующее, что у ребенка последние постоянные зубы клыки могут прорезаться в 12-летнем возрасте. Формирование так называемых точек прикуса, по которым можно судить о неправильном расположении тех или иных зубов, окончательно завершается в возрасте около 16 лет. Бывает, случается так, что со временем зубы, которым, казалось бы, не хватает места во рту, находят его и спокойно вписываются в зубной ряд. Но если причина искривления зубного ряда слишком очевидна во время роста зубов, то существуют исключения. Потому что неправильно растущие зубы могут деформировать не только челюсти, но и внешний вид человека. Привести к осложнением с жеванием, нарушениями работы желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей. Те, у которых из-за кривизны зубов, начинают развиваться другие проблемы - деформация зубного ряда, что приводит к кариесу и разрушению зубов, нарушение работы слизистой во рту, проблемы с другими внутренними органами. Поэтому в любом случае советуется воспользоваться консультацией ортодонта, который поможет установить причины и определить метод лечения. Обязательно перед началом исправления зубов нужно проверить зубы у стоматолога и постараться вылечить все пораженные кариесом или зубным камнем зубы. Это очень важно, потому что под воздействием различных приборов кариес может усугубиться и привести к разрушению зуба. Съемные аппараты представляют собой различные пластинки, сделанные индивидуально для каждого пациента. Такие пластинки берут за основу пластмассу, к которой крепятся различные проволоки, пружинки и винтики, в зависимости от сложности зубного ряда. Несъемные аппараты это брекеты специальные приспособления в форме квадратиков или прямоугольников со специальными пазами, которые крепятся непосредственно к зубу. И с помощью проволоки определяется направление, в котором зубы тянутся для того, чтобы они могли выровняться и занять свое место в зубном ряду. Также существуют различные расширяющие аппараты для неба и лингвальная дуга, которая помогает зафиксировать зубы в нужном положении. Потому что каждый индивидуальный случай требует своей длительности ношения скоб или использования пластин. К нему нужно наведываться каждый месяц, для того, чтобы проверять брекеты, не сместились ли они и состояние зубов. Бывают случаи, когда люди носят брекеты годами и достигают небольших результатов, а бывает наоборот когда за полгода человеку удается исправить весь зубной ряд. Все зависит от организма, от его скорости восстановления, наличие нужных витаминов, минералов и микроэлементов, особенно в этот период важны кальций, магний, железо. Может именно эти зубы будут делать человека особенным и привлекательным, выделять из толпы и делать улыбку особенной..

48  
tianna taylor in 90s porn vids

They were first to do it before cam! The Classic Porn site opens you the door to the Golden Age of Porn with lecherous fems taking dicks the deepest into their slutty mouths and craving pussies! They didn't know how you want to see them but they did their best to impress you while still enjoying the heavy thrusts bringing them to explosive orgasms again and again!

Harry S. Morgan

Sidney Knight

Bethanna


http://retroporn.mobi/ -

http://i.imgur.com/nXU2NT3.gif


WATCH RETRO PORN HERE FOR FREE >>> http://retroporn.mobi/

http://vintagepornmovie.mobi/category/?s=Michael+Thorpe&page=1 - Michael Thorpe
http://vintagepornmovie.mobi/category/?s=Francoise+Avril&page=1 - Francoise Avril
http://vintagepornmovie.mobi/category/?s=Lynn+Armitage&page=1 - Lynn Armitage
http://vintagepornmovie.mobi/category/?s=Marcelo+Coutinho&page=1 - Marcelo Coutinho
http://vintagepornmovie.mobi/category/?s=Darby+Lloyd+Rains&page=1 - Darby Lloyd Rains

47  
Jennifer Welles

Of course vintage porn can't boast with millions of pics as the modern adult industry can but that's what makes our repro porn collection so unique. We did a really great job to collect these 40K vintage photos and 300+ videos. We really handpicked them sure that you deserve only the best, really number 1 vintage pics and movies. We'll be happy if you appreciate our efforts!

Annette Haven

jacqueline lorians in porno retro pics

cicciolina ilona staller retro porno pic


http://vintagepornmovie.mobi/ -

http://i.imgur.com/NB3P4KS.gif


WATCH VINTAGE PORN HERE FOR FREE >>> http://vintagepornmovie.mobi/

http://vintagepussies.mobi/category/?s=Flesh+Flasher&page=1 - Flesh Flasher
http://vintagepussies.mobi/category/?s=Sonny+Landham&page=1 - Sonny Landham
http://vintagepussies.mobi/category/?s=Bob+Robins&page=1 - Bob Robins
http://vintagepussies.mobi/category/?s=Remziye+Fana&page=1 - Remziye Fana
http://vintagepussies.mobi/category/?s=Tim+Saverino&page=1 - Tim Saverino

46  
No other site offers such a variety of classic porn movies!


WATCH CLASSIC PORN HERE FOR FREE >>> http://vintagepornmovies.mobi/

http://vintageporn.mobi/post/59616/guido-sem-free-retro-porn-pics - Guido Sem Free Retro Porn Pics
http://vintagepornmovie.mobi/post/59802/guido-sem-vintage-porn-pics-free - Guido Sem Vintage Porn Pics Free
http://classicporntube.mobi/category/?s=Guy+DiSilva&page=1 - Guy DiSilva
http://80spornstars.mobi/post/88558/hairy-and-retro-mature-hairy-ladies-from-the-past-ass-fingering - Hairy And Retro Mature Hairy Ladies From The Past Ass Fingering
http://vintagepornmovies.mobi/post/35169/hairy-and-retro-several-hairy-housewifes-showing-their-fine-natural-bodies - Hairy And Retro Several Hairy Housewifes Showing Their Fine Natural Bodies

45  
Rare classic smut that takes you back to the exciting 80s!


WATCH CLASSIC PORN HERE FOR FREE >>> http://vintagepussies.mobi/

http://classicpornomovies.mobi/post/34203/classic-porn-pictures-christy-canyon-on-the-classic-porn - Classic Porn Pictures Christy Canyon On The Classic Porn
http://classicpornstarmovies.mobi/post/35436/classic-porn-pictures-in-guys-enjoying-double-penetration-with-peckers - Classic Porn Pictures In Guys Enjoying Double Penetration With Peckers
http://retroporntube.mobi/post/104827/classic-porn-pictures-in-swedish-erotica-19 - Classic Porn Pictures In Swedish Erotica 19
http://classicpornstars.mobi/post/91274/classic-porn-pictures-nailed-by-two-big-schlongs - Classic Porn Pictures Nailed By Two Big Schlongs
http://vintagepornstars.mobi/post/90635/classic-porn-pictures-two-dirty-seventies-couples-just-love-fuck - Classic Porn Pictures Two Dirty Seventies Couples Just Love Fuck

44  
Don't hide away! Look inside the Classic Porn action instead to enjoy the spiciest fuck!


WATCH RETRO PORN HERE FOR FREE >>> http://vintagephotos.mobi/

http://retroporntube.mobi/post/90768/classic-hardcore-kinky-porn-pics-two-sexy-retro-ladies-going-wild - Classic Hardcore Kinky Porn Pics Two Sexy Retro Ladies Going Wild
http://retrosex.mobi/post/90912/classic-hardcore-movie-full-big-breasted-retro-lady-gets-dick-inside-her-hairy-pu ssy - Classic Hardcore Movie Full Big Breasted Retro Lady Gets Dick Inside Her Hairy Pussy
http://vintagepornvideos.mobi/post/35083/classic-hardcore-movie-full-eighties-anal-lady - Classic Hardcore Movie Full Eighties Anal Lady
http://vintageporntube.mobi/post/34047/classic-hardcore-movie-full-horny-retro-couple-screwing-hard-on-camera - Classic Hardcore Movie Full Horny Retro Couple Screwing Hard On Camera
http://80spornstars.mobi/post/91483/classic-hardcore-movie-full-sucking-and-fucking-fellows - Classic Hardcore Movie Full Sucking And Fucking Fellows

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-53
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Yakshanba, 21.01.2018, 09:38
Меню сайта
Категории раздела
Kasalliklar [12]
Bolalar kasalliklari [4]
Erkaklar kasalliklari [0]
Ayollar kasalliklari [4]
OITS / SPID [2]
Dorishunoslik [0]
Tibbiyot hodimlari uchun [2]
Talabalar uchun [3]
Qiziqarli [6]
Вход на сайт
Login:
Parol:
Поиск
Календарь
«  Iyun 2016  »
DuSeChPaJuShYa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Архив записей
Наш опрос
Saytga holis baho bering
Всего ответов: 168
Мини-чат
Друзья сайта
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz
 • Статистика

  Onlayn: 1
  Mehmonlar: 1
  Foydalanuvchilar: 0
  Copyright MyCorp © 2018Хостинг от uCoz