TIBBIY SAYT ГлавнаяРегистрацияВход
Главная » 2016 » Iyun » 14 » Bolalarda yassi panjalik (oyoqlik)
10:03
Bolalarda yassi panjalik (oyoqlik)
Bolalarda yassi panjalik (yassi oyoqlik) tayanch-harakat sistemasidagi o‘zgarishlar ichida ko‘p uchraydigani hisoblanadi. Kasallik asosida panjaning ko‘ndalang va bo‘ylama gumbazlarini alohida-alohida bir vaqtning o‘zida yassilanishi yotadi. Agar panjaning bo‘ylama gumbazi pasaysa, yassi panjalik vujudga keladi. U ko‘pincha panja oldingi qismining uzoqlashishi bilan birga kechadi, yoki panja butunlay tashqariga og‘adi. Bu hollarda deformatsiya yassi valgus panja deb ataladi. Umuman boldir-panja sohasi orqa yuzasi o‘rtasidan o‘tkazilgan vertikal chiziq tashqariga 6 gradusgacha og‘sa, bu me’yor hisoblanadi, ichkariga og‘ish normada kuzatilmasligi kerak. Yurilganda panja yuzasi odatda uch soxa bilan tanani ko‘taradi: bular orqa tomondan tovon suyagi bo‘rtig‘i, oldingi yon tomonlarda esa birinchi va beshinchi kaft suyaklari boshi hisoblanadi. Bu uch soha o‘zaro yoylar majmuasi bilan birlashib, panja gumbazini tashkil qiladi. Ichki yoy tovon bo‘rtig‘i bilan birinchi kaft suyagining boshi orasida bo‘lib, uning chuqqisi qayiqsimon suyakka to‘g‘ri keladi. U elastik va tashqi yoydan 3–4 barobar bo‘rtiqroqligi bilan ifodalanadi. Panjaga tiralganda ichki yoy pasayadi, buning hisobiga panja uzayadi, oyoq yerdan uzilganda yoy va unga bog‘liq xolda panja uzunligi ham o‘z holiga qaytadi. Tashqi yoy tovon suyagi bo‘rtig‘i bilan V kaft suyagi boshi orasida bo‘lib, uning chuqqisi kubsimon suyak sohasiga to‘g‘ri keladi. Nihoyat, oldingi yoy panja uzunligiga ko‘ndalang ravishda birinchi va beshinchi kaft suyaklari boshlari orasida joylashgan. Shunday qilib, panja gumbazi deganda, asosan uch yoy majmuasidan iborat bo‘rtiq ikki yuza tushuniladi. Panja gumbazi may da suyaklar, bog‘lam-pay, fastsiya va mushaklar hisobiga katta-katta yuklami bemalol ko‘tarishni, ohista tekis yurishni ta’minlaydi. Kelib chiqishiga qarab yassi panjalikni tug‘ma va orttirilgan turlari ajratiladi. Ayrim bolalarda panja gumbazi yassi bo‘lsada, balog‘atga yetguncha, tana og‘irligi oshgunga qadar hech qanday klinik belgilar kuzatilmaydi. Boshqa bolalarda panja gumbazi qoniqarli rivojlangan, lekin patologik abduksiya mavjud bo‘ladi. Bu ikkala xolda o‘zgarish mushaklar va panja bog‘lam apparatining kuchsizligidan darak beradi. Tug‘ma yassi panjalik nisbatan kam uchraydi. Sabablari homilaning noto‘g‘ri rivojlanishi, amniotik tizimchalar, kichik boldir suyagining yaxshi shakllanmaganligi yoki umuman yo‘qligi bo‘lishi mumkin. Tug‘ma yassi panjalik ko‘pincha valgus deformatsiya bilan birgalikda uchraydi. Orttirilgan yassi panjalikni raxitik, paralitik, travmatik va statik turlari kuzatiladi. Raxitik yassi panjalik maktabgacha yoshda raxit xastaligi bo‘lgan bolalarda uchraydi. Suyaklarning yumshoqligi va og‘irlikka qarshiligi pasayganligi, umuman mushak-bog‘lam apparatining sustligi yassi panjalikka olib keladi. Panja tana og‘irligi tufayli pronatsiya holatiga o‘tib, oldingi qismi o‘rta chiziqdan qochadi va panja gumbazi pasayadi. Bu turdagi yassi panjalikning oldini olish va davolash raxit kasalligini bartaraf etish hamda davo tadbirlariga uzviy bog‘liqdir. Paralitik yassi panjalik bolalarda asosan poliomielit kasalligi asorati sifatida yuzaga keladi. Uning darajasi falajlik darajasi va mushaklarning nechog‘li zararlanganligiga bog‘liq, yassi valgus panjalik katta yoki kichik boldir muskullarining ikkalasini yoki birinchisini zararlab, qolgan mushaklar faoliyati qoniqarli saqlanib qolishidan kelib chiqadi. Travmatik yassi panjalik esa ko‘pincha to‘piqlar sinishidan, kamroq panja suyaklari butunligi buzilimagan katta va kichik boldir suyaklari orasidagi bog‘lamning uzilishidan ham hosil bolishi mumkin. Boldir, panja sohalarida shikastlanishni to‘g‘ri aniqlash va gips bog‘lamini yaxshilab qo‘yish yassi panjalikning oldini olishdir. Bolalarda statik yassi panjalik uning eng ko‘p tarqalgan shakliga kiradi. Uning asosiy kelib chiqish sababi mushaklar tonusining pasayishidir. Masalan, panjani tashqariga buradigan mushaklar kuchi kamayishi natijasida panjaning ichki qirrasi pastga tushib, tashqi qirrasi ko‘tarilishga moyil bo‘ladi, bora-bora bu holat turg‘unlashadi, natijada yassi panjalik rivojlanadi. Yassi panjalikning dastlabki belgilari oyoqlarning kun oxiriga borib charchashi va boldir orqa yuzasi sohasida mahalliylashmagan og‘riqni sezish hisoblanadi. Keyinchalik turganda va yurganda og‘riq kuchayadi. Maktab yoshidagi bolalarda umumiy charchoqlik, xolsizlik, bosh og‘rig‘i va o‘zlashti- rishning pasayishi kuzatiladi. og‘riq endi panja osti sohasida, gumbazida, oshiq qayiqsimon bo‘g‘im atrofida va boldir mushaklarida mahalliylashadi. Ayrimlarda ishias manzarasini berishi, ya’ni og‘riq to‘piq sohasidan songa uzatilishi mumkin. Ob’ektiv ko‘rilganda panjaning uzaygani, o‘rta qismi nisbatan kengligi, panja bo‘ylama gumbazi yassilangani, panjaning ichkariga buralib tovon tashqariga surilgani ko‘zga tashlanadi. Oyoq kiyimining ichki tomonlari «yoyilib» ketganini ko‘rish mumkin. Tashxislashda oyoq panjasi bosib yuriladigan yuzasi aksini qog‘ozga tushirish (plantografiya) va panja ko‘rsatkichlarini Fridland usulida o‘lchash (podometriya) ham foydalaniladi (rasm).

Podoskopda oyoq panjasini teksirish
Panjaning rentgen tasviri esa suyaklarning bir-biriga munosabati qay darajada o‘zgarganligini ko‘rsatadi. Yassi panjalikni davolash turli vannalar (tuzli, sodali, dengiz tuzi bilan) qilish, uqalash, davolovchi gimnastika, elektr toki (elektroforez) bilan mushaklarni ta’sirlab ular tonusini oshirish, yalangoyoq yurishdan iborat. Bolalarga tabiiy panja gumbazini shakllantirishda yordam beruvchi moslamalar (supinator patak) buyurish, jismoniy tarbiya bilan muntazam shug‘ullantirish, suzish, panjaga mos poyafzal kiydirish zarur. Ayrim bemorlarga bosqichma-bosqich gips bog‘lami qo‘yiladi, kamdan-kam hollarda esa yassi panjalik operatsiya usulida bartaraf etiladi.
Категория: Bolalar kasalliklari | Просмотров: 6874 | Добавил: shumbola | Теги: плоскостопие, yassioyoq, yassi panja, yassi oyoqlik, плоско вальгусная стопа, yassi valgus | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 481 2 3 4 5 »
48  
tianna taylor in 90s porn vids

They were first to do it before cam! The Classic Porn site opens you the door to the Golden Age of Porn with lecherous fems taking dicks the deepest into their slutty mouths and craving pussies! They didn't know how you want to see them but they did their best to impress you while still enjoying the heavy thrusts bringing them to explosive orgasms again and again!

Harry S. Morgan

Sidney Knight

Bethanna


http://retroporn.mobi/ -

http://i.imgur.com/nXU2NT3.gif


WATCH RETRO PORN HERE FOR FREE >>> http://retroporn.mobi/

http://vintagepornmovie.mobi/category/?s=Michael+Thorpe&page=1 - Michael Thorpe
http://vintagepornmovie.mobi/category/?s=Francoise+Avril&page=1 - Francoise Avril
http://vintagepornmovie.mobi/category/?s=Lynn+Armitage&page=1 - Lynn Armitage
http://vintagepornmovie.mobi/category/?s=Marcelo+Coutinho&page=1 - Marcelo Coutinho
http://vintagepornmovie.mobi/category/?s=Darby+Lloyd+Rains&page=1 - Darby Lloyd Rains

47  
Jennifer Welles

Of course vintage porn can't boast with millions of pics as the modern adult industry can but that's what makes our repro porn collection so unique. We did a really great job to collect these 40K vintage photos and 300+ videos. We really handpicked them sure that you deserve only the best, really number 1 vintage pics and movies. We'll be happy if you appreciate our efforts!

Annette Haven

jacqueline lorians in porno retro pics

cicciolina ilona staller retro porno pic


http://vintagepornmovie.mobi/ -

http://i.imgur.com/NB3P4KS.gif


WATCH VINTAGE PORN HERE FOR FREE >>> http://vintagepornmovie.mobi/

http://vintagepussies.mobi/category/?s=Flesh+Flasher&page=1 - Flesh Flasher
http://vintagepussies.mobi/category/?s=Sonny+Landham&page=1 - Sonny Landham
http://vintagepussies.mobi/category/?s=Bob+Robins&page=1 - Bob Robins
http://vintagepussies.mobi/category/?s=Remziye+Fana&page=1 - Remziye Fana
http://vintagepussies.mobi/category/?s=Tim+Saverino&page=1 - Tim Saverino

46  
No other site offers such a variety of classic porn movies!


WATCH CLASSIC PORN HERE FOR FREE >>> http://vintagepornmovies.mobi/

http://vintageporn.mobi/post/59616/guido-sem-free-retro-porn-pics - Guido Sem Free Retro Porn Pics
http://vintagepornmovie.mobi/post/59802/guido-sem-vintage-porn-pics-free - Guido Sem Vintage Porn Pics Free
http://classicporntube.mobi/category/?s=Guy+DiSilva&page=1 - Guy DiSilva
http://80spornstars.mobi/post/88558/hairy-and-retro-mature-hairy-ladies-from-the-past-ass-fingering - Hairy And Retro Mature Hairy Ladies From The Past Ass Fingering
http://vintagepornmovies.mobi/post/35169/hairy-and-retro-several-hairy-housewifes-showing-their-fine-natural-bodies - Hairy And Retro Several Hairy Housewifes Showing Their Fine Natural Bodies

45  
Rare classic smut that takes you back to the exciting 80s!


WATCH CLASSIC PORN HERE FOR FREE >>> http://vintagepussies.mobi/

http://classicpornomovies.mobi/post/34203/classic-porn-pictures-christy-canyon-on-the-classic-porn - Classic Porn Pictures Christy Canyon On The Classic Porn
http://classicpornstarmovies.mobi/post/35436/classic-porn-pictures-in-guys-enjoying-double-penetration-with-peckers - Classic Porn Pictures In Guys Enjoying Double Penetration With Peckers
http://retroporntube.mobi/post/104827/classic-porn-pictures-in-swedish-erotica-19 - Classic Porn Pictures In Swedish Erotica 19
http://classicpornstars.mobi/post/91274/classic-porn-pictures-nailed-by-two-big-schlongs - Classic Porn Pictures Nailed By Two Big Schlongs
http://vintagepornstars.mobi/post/90635/classic-porn-pictures-two-dirty-seventies-couples-just-love-fuck - Classic Porn Pictures Two Dirty Seventies Couples Just Love Fuck

44  
Don't hide away! Look inside the Classic Porn action instead to enjoy the spiciest fuck!


WATCH RETRO PORN HERE FOR FREE >>> http://vintagephotos.mobi/

http://retroporntube.mobi/post/90768/classic-hardcore-kinky-porn-pics-two-sexy-retro-ladies-going-wild - Classic Hardcore Kinky Porn Pics Two Sexy Retro Ladies Going Wild
http://retrosex.mobi/post/90912/classic-hardcore-movie-full-big-breasted-retro-lady-gets-dick-inside-her-hairy-pu ssy - Classic Hardcore Movie Full Big Breasted Retro Lady Gets Dick Inside Her Hairy Pussy
http://vintagepornvideos.mobi/post/35083/classic-hardcore-movie-full-eighties-anal-lady - Classic Hardcore Movie Full Eighties Anal Lady
http://vintageporntube.mobi/post/34047/classic-hardcore-movie-full-horny-retro-couple-screwing-hard-on-camera - Classic Hardcore Movie Full Horny Retro Couple Screwing Hard On Camera
http://80spornstars.mobi/post/91483/classic-hardcore-movie-full-sucking-and-fucking-fellows - Classic Hardcore Movie Full Sucking And Fucking Fellows

43  
Представленный вам web-сайт spravocnikpolekarstvam.ru по сути своей считается абсолютно безвозмездным лекарственным другими словами фармацевтическим справочником онлайн. Для практичности пользования вебсайтом в верхнем правом уголке, над меню под заглавием "Общая часть", присутствует модуль поискового запроса: сюда возможно вбить наименование лекарственного препарата и в итогах поиска будут указаны соответствия, отысканные во всех подряд разделах вебсайта. Медицинских справочников лекарственных препаратов сейчас огромное множество, но несмотря на такое множество справочных систем, их не станет никоим образом меньше. Реально, сориентироваться в потоке все новых и новых фармацевтических средств делаются все сложнее и труднее. И фармакологическая гонка все в большинстве случае напоминает гонку вооружений или войну за покорение космоса. Но и обыкновенному потребителю необходимо кумекать в тонкостях и нюансах изготовления лечебных средств, или хотя бы суметь не растеряться.
Отечественный рынок фармацевтических средств претерпел значительные изменения в ходе последних 5-10 лет. Сильно стали меньше объемы выпуска лекарственных препаратов на соответствующих фирмах на территории Российской Федерации; субстанции лекарственных средств сейчас синтезирует только 21 предприятие, те что выпускают антибиотики и витамины, и только девять - синтетические вещества.


http://www.spravocnikpolekarstvam.ru/psikhotropnye-lekarstvennye-sredstva/psikhotropnye-lekarstvennye-sredstva/proizvodnye-butirofenona-i-difenilbutilpiperidina - галоперидол рецепт на латинском

42  
Самый распространённый по всему миру бад, основанный в активном веществе, силденафиле.
Первоначальное его предназначение – повышение внутреннего давления при гипотонии. Но как оказалось потом, исходя из многочисленных исследований,
viagra эффективно усиливает потенцию, воздействуя на мужской орган мягко и безопасно. Всё о дженериках виагры здесь: http://www.uronet.ru/consult/list/search/39928.html

http://www.uronet.ru/consult/list/search/39928.html - http://s020.radikal.ru/i719/1702/9e/8938214d8334.jpg

41  
Очень распространённый по всему миру дженерик , основанный на активном веществе, sildenafil.
Первоначальное его назначение – повышение внутреннего давления при гипотонии. Но как вышло потом, исходя из многочисленных показаний,
viagra эффективно усиливает потенцию, воздействуя на мужской организм мягко и безопасно. Всё о дженериках виагры тут: http://www.uronet.ru/consult/list/search/39928.html

http://www.uronet.ru/consult/list/search/39928.html - http://s020.radikal.ru/i719/1702/9e/8938214d8334.jpg

40  
Temporada rmvb legendado baixar game of thrones. gostop. alawaren 10 days to save the world., I love using your tool to remotely fix my clients computers. Malwarebytes Anti-Malware Pro v1.65.0.1400 Plus Serial Key~Major. Gain 1.9.3. Wise disk cleanercisteni diskusoftwarovy portal obsahujici nejrozsahlejsi katalog freeware a shareware programu a aplikaci ke. Total Movie Converter v3.2.161 Final + Serial. Dead Island [ (pc) - 2011 - Game - Cracked. http://dacal.info/lenovo/cubot-x-kites-you-can-make-with-paper.html - cubot x kites you can make with paper
*Auslogics registry cleaner* advanced systemcare free ist ein kostenloses tool mit dem ihr euren windowspc aufraumen bereinigen und spurbar beschleunigen konnt. Video Copilot Element 3D incl.Crack. real hacked highschool cheerleader pictures (self extracting archive)., Reg organizer is a featurerich application for windows xp vista and. HagemoniaKeyGen 2012 KeyGen 2012 July2012 rar. AVS Image Converter 2.1.2.169 (2011) PC. Final pro serial key crack is here. VSO ConvertXtoDVD v5.0.0.37 Beta With Patch (A Q). SlimComputer v1.3.17995. Advanced systemcare free windows. mIRC V7.5 Portable For Windows. 4Media Video Converter Platinum., http://dacal.info/lenovo/zuk-z-chair-necklace.html - zuk z chair necklace
It also reveals a small icon in the main window letting you know the status of. easy-trace-free-7.99.1051. Трилогия Angry Birds., Blogspotpromotingfreetradeforinternet. Sony Vegas Pro 11.0.594 32 Bit + keygen. CRACK Assassins Creed Revelations. Smartserialsserials for auslogics registry defrag unlock with serial key. ADOBE ACROBAT X (10.1.2) PRO [thethingy - . Nero Burning ROM 10.5.10300 [W3D - . http://dacal.info/lenovo/iphone-5-goophone-review.html - iphone 5 goophone review
Glary utilities to darmowa edycja zdobywajacego sporo pozytywnych komentarzy programu. 1 CD Ripper v1 61 Patch 2012 rar. CyberLink MediaEspresso 6.5.1515.36408 [1 мая 2011 - ., So for the past few weeks after uninstalling avira and switching to avast. Java Runtime Environment 8.0 Build 70(32+64bit) Final [Windows - . торент отдача. Livejournal pinme pocket blogger digg delicious instapaper liveinternet linkedin myspace. Pokki Best Start Menu Windows 8. bitspirit 3-6-0-550 876. San andreas registry fixer. DriverEasy Professional 4.3.2 Incl. Keygen. TuneUp Utilities 2011 Beta 6 V10.0.60.3., http://dacal.info/lenovo/zte-mf-192-android-4.html - zte mf 192 android 4

39  
Известный разработчик SMM/SEO-софта Botmaster Labs в начале 2017-го года представил
принципиально новый программный комплекс: XRumer 16.0 + XEvil

Основная "изюминка" обновления - это XEvil, инструмент для распознавания
свыше 8.400 типов капч, то есть более 90% популярнейших капч всего мирового интернета.
Распознаются изображения независимо от размеров, искажения и зашумления:

http://s50.radikal.ru/i128/1702/6d/f03047eddfab.gif

При этом, средняя скорость распознавания - более 100 изображений в секунду
(0.01 сек на изображение), что делает программу абсолютным лидером в распознавании капч.
Это уже де-факто признано большинством пользователей нового комплекса.

Кроме того, благодаря данному нововведению, существенно увеличена эффективность
нового XRumer 16.0 - охват ресурсов, на которых программа способна разместить ваши объявления,
вырос с тысяч до миллионов.

После небольшого сравнительного теста, всего за 12 часов с новым XRumer 16.0 был получен прирост
трафика порядка 4.900 уникальных, живых посетителей, см. сравнительные скриншоты:

Старый XRumer 12.0.19: +43 посетителя (http://s50.radikal.ru/i129/1702/d9/af298f6edf18.gif - скриншот)
Новый XRumer 16.0 + XEvil: +4.992 посетителя (http://s020.radikal.ru/i714/1702/6f/3f75a4eb776e.gif - скриншот)

Помимо этого в комплекс включено множество других важных изменений и улучшений, повышающих эффективность
на порядки. На данный момент подготавливается к выходу новый XEvil 2.0, который также позволит распознавать капчи
от любых других сторонних программ (это касается как SEO/SMM-софта, так и др. программ).

Более подробная информация - на сайте разработчика smile
Найти можно в Яндексе по запросу "XRumer 16.0 + XEvil".

См. также:
http://gameover.org.ua/forum/viewtopic.php?f=41&t=52839 - XEvil распознаёт и обходит свыше 8400 типов капч , http://1sp.kz/viewtopic.php?f=16&t=391 - Софт для взлома капчи , http://dslrvideos.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=618220 - XEvil распознаёт и обходит свыше 8400 типов капч , http://yamasaki-club.ru/viewtopic.php?f=8&t=51 - XEvil распознаёт и обходит свыше 8400 типов капч , http://schoolcare.ru/viewtopic.php?f=4&t=26001 - Лучший софт для обхода капчи

1-10 11-20 21-30 31-40 41-48
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Shanba, 27.05.2017, 03:37
Меню сайта
Категории раздела
Kasalliklar [12]
Bolalar kasalliklari [4]
Erkaklar kasalliklari [0]
Ayollar kasalliklari [4]
OITS / SPID [2]
Dorishunoslik [0]
Tibbiyot hodimlari uchun [2]
Talabalar uchun [3]
Qiziqarli [6]
Вход на сайт
Login:
Parol:
Поиск
Календарь
«  Iyun 2016  »
DuSeChPaJuShYa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Архив записей
Наш опрос
Siz portalda yana qanday bo'limlar ochilishini istardingiz?
Всего ответов: 127
Мини-чат
Друзья сайта
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz
 • Статистика

  Onlayn: 3
  Mehmonlar: 3
  Foydalanuvchilar: 0
  Copyright MyCorp © 2017Хостинг от uCoz